VMware Virtual Cloud Network

Bezpečnost sítí uvnitř datacentra jednoduše

Co jsou produkty rodiny NSX?

Rodina produktů v sobě kombinuje bezpečnost a síťování. NSX je určeno pro zákazníky, kteří chtějí získat kontrolu nad komunikací uvnitř datacentra. Dnešní trend přístupu k bezpečnosti je jasný, nedůvěřovat nikomu! Starý přístup, kdy se určil perimetr a za Firewallem bylo vše bezpečné už dnes neobstojí. S NSX získáte nejen kontrolu nad daty uvnitř, ale zároveň můžete využít strojového učení a umělé inteligence při hodnocení rizik.

SD-WAN

Software Defined Networking

Intrusion Detection and Prevention

Load Balancing

Network Intelligence

NSX v sobě dnes kombinuje několik produktů

  • NSX-T: platforma pro virtualizaci sítí v on-premise SDDC, poskytující síťové a bezpečnostní funkce v softwarové podobě, zcela nezávislé na podkladové fyzické infrastruktuře
  • NSX Cloud: poskytuje škálovatelnou mikrosegmentaci pro aplikace provozované ve veřejných cloudových službách Microsoft Azure a Amazon AWS
  • NSX Hybrid Connect: poskytuje zabezpečenou a pro WAN optimalizovanou mobilitu aplikací mezi on-premise i cloudovými datacentry, nezávislou na verzi vSphere
  • NSX SD-WAN by VeloCloud: poskytuje vysoce zabezpečený a spolehlivý přístup poboček k on-premise i cloudovým datacentrům a SaaS aplikacím

Celé řešení Virtual Cloud Network sjednocuje rodinu NSX s produkty z rodiny vRealize

  • vRealize Network Insight: nástroj pro monitoring, troubleshooting a optimalizaci virtuálních sítí a bezpečnostních politik
  • vRealize Automation: nástroj pro automatizaci celého životního cyklu workloadů

Jednotlivé komponenty Virtual Cloud Networku

Případová studie

RWS Moravia lokalizuje software a produkty nejznámějších společností na světě a pomáhá jim oslovit více zákazníků. Digitální infrastruktura společnosti však byla zastaralá a nesplňovala provozní a bezpečnostní požadavky, nebyla připravena na automatizaci nebo na přechod na hybridní cloud. Nejlepším způsobem, jak se připravit na budoucí digitální inovace, bylo nasadit softwarově definovanou síť s VMware NSX. Nové prostředí nyní umožňuje včasnou a účinnou přípravu bezpečnostních šablon, a protože vše je navázáno na služby a aplikace, nikoli na IP adresy, poskytuje i možnost automatizace.

„Hlavní výhodou řešení VMware NSX je splnění vysokých požadavků na zabezpečení datových center, aniž by došlo ke snížení jejich výkonu.“
Přemek Vala
CIO v RWS Moravia

Máte otázky nebo chcete poradit? Napište nám.

Souhlas