VMware Software Defined Networking

Bezpečnost sítí uvnitř datacentra jednoduše

VMware NSX je dodáváno jako softwarové řešení bezpečnosti a sítí uvnitř datového centra. Lze jej obohatit o několik dalších komponent, které pak mohou sloužit pro ještě vyšší komfort softwarové správy směrem k migraci do cloudů, zabezpečení operačních systémů VM nebo řešení optimalizace WAN sítí pomocí SD-WAN řešení od stejného výrobce.

Mikro-segmentace

Základem každé kvalitní bezpečnosti je co nejvíce zmenšit prostor pro pohyb útočníků a tím zmírnit jími napáchanou škodu.
Pomocí mikro segmentace, máte možnost aplikovat firewallová pravidla co nejblíže aplikacím a to přímo do virtualizační vrstvy, na spojení virtuálního stroje s distribuovaným přepínačem.

 
Díky VMware NSX se dokážete zbavit specializovaných fyzických zařízení jako jsou firewally, IPS sondy, load balancery, analytické stroje SIEM a na jejich místo můžete dát další servery, které se okamžitě stanou součástí vašeho SDDC.

Příklady využití technologie

Zabezpečení proti Zero-day útokům

V prostředí NSX s pomocí funkce mikrosegmentace, uzamknete kritické aplikace, čímž vytvoříte logickou DMZ uvnitř virtuální infrastruktury a omezíte tak prostor pro případný útok na vaše virtualizované aplikace. Zabezpečení s tzv. nulovou tolerancí, je nyní dosažitelné a efektivní v soukromém i veřejném cloudovém prostředí.

Zrychlete vytváření sítí a zabezpečení aplikací

Urychlete dostupnost aplikace díky předdefinovaným profilům v automatizačním prostředí. Automatizovaně nebo ručně můžete vytvářet a správovat síťové a bezpečnostní služby konzistentně napříč všemi datacentry a cloudy, případně i v prostředí FAAS.

Rozšiřte sítě a bezpečnost z datacentra do cloudu

Zefektivněte své multi-cloudové operace se sítěmi a zabezpečením a umožněte využití prostředí v různých lokalitách nebo cloudech pro plynulé navýšení výpočetní kapacity vašeho datového centra. Sami si tak můžete zvolit datacentrum, cloud nebo jinou lokalitu a dynamicky tak přemisťovat aplikace ve virtuálních strojích dle potřeby.

Rozběhněte své kontejnerované aplikace

Využijte integrovaného komplexního zabezpečení kontejnerových aplikací a mikroslužeb, včetně podpory nativních síti pro kontejnery v rámci Kubernetes.

Video představení