Private cloud

Private cloud s VMware Cloud Foundation

Mimo provozu vlastního cloud prostředí začaly některé firmy selektivně využívat veřejný cloud pro část svých potřeb a aplikací, přičemž si začali více uvědomovat výhody plně automatizované cloudové infrastruktury.

Nyní vyžadují samoobslužné prostředí které znají z veřejného cloudu pro svoje on-premise prostředí. 

Benefity

  • Snížení zátěže provozu IT
  • Zjednodušení přístupu k prostředkům pro týmy DevOps
  • Aplikační podpora
  • Obecněji lepší řízení prostředků a rizik v rychle se měnících prostředích

Veřejný cloud má sice své místo v celkovém vývoji aplikací a digitálních iniciativách, ale nehodí se pro všechno. Některé aplikace je vhodnější umístit ve vlastním prostředí například z důvodů dodržování předpisů, integrace a nákladů. 

Samoobslužné private cloud prostředí umožňuje IT organizacím abstrahovat služby a poskytovat uživatelům to, co potřebují, zatímco IT oddělení si zachovává flexibilitu s kontrolou a dodržováním předpisů a zároveň optimalizuje využití infrastruktury.

Hlavní výzva spočívá ve vybudování a poskytování prostředí privátního cloudu které je náročné, nákladné na údržbu a složité na provoz, nemluvě o udržení kroku s nejnovějšími a moderními cloudovými technologiemi. 

Mezi tyto výzvy patří:

  • Vytvoření a údržba privátního cloudu od nuly pomocí tradiční technologie může znamenat vysoké investiční náklady v kombinaci s nasazením, které může trvat několik měsíců. To může vyžadovat průběžné investice do údržby a aktualizace různorodých systémů a vést ke zvýšení provozních nákladů.
  • Snadná a bezproblémová integrace automatizačních platforem s existujícími prostředími infrastruktury musí probíhat bez narušení stávajících podnikových procesů a operací.
  • Ke správě úloh založených na virtuálních počítačích (VM) i kontejnerech je třeba zlepšit automatizaci IT infrastruktury a začlenit stávající zavedené zásady správy a nástroje pro správu.
  • Je třeba mít konzistentní cloudovou infrastrukturu, která se snadno učí a využívá stávající dovednosti, aby se předešlo nedostatku dovedností v týmech, jež mají za úkol automatizovat IT zdroje ve stávajícím lokálním datacentru.

VMware Cloud Foundation umožňuje firmám přeměnit datacentra založená na VMware na skutečně moderní privátní cloud s možností samoobslužné spotřeby a poskytování interních služeb. Srdcem této transformace je vRealize Automation, přední moderní platforma pro automatizaci infrastruktury nabízená jako součást VMware Cloud Foundation. VMware Cloud Foundation poskytuje VMware vSphere®, VMware NSX®, VMware vSAN™ a VMware vRealize Suite jako základní infrastrukturu softwarově definovaného privátního cloudu.

Klíčové výhody po implementaci VMware Cloud Foundation

Samoobslužný katalog

Katalog s předvyplněným obsahem. Rychle poskytujte nové prostředky prostřednictvím šablon VMware Cloud Templates, vRealize Orchestrator, infrastrukturních a aplikačních kanálů a akcí ABX (Action-Based Extensibility). Umožní vám využít zásady založené na projektech, správu a kalkulaci nákladů k centrálnímu řízení prostředků a jejich využití.

Infrastruktura jako předpis

Definujte virtuální stroje, aplikace a služby. Standardizované cloudové šablony lze navrhnout a nasadit na libovolném podporovaném Cloudu. Správci mohou také přidávat konstrukce ekosystému, včetně síťových a bezpečnostních objektů VMware NSX-T™, clusterů a Kubernetes, konfiguračních souborů Terraform a vlastních prostředků. 

Správa a konfigurace softwaru

Definujte optimalizované a bezpečné verze softwaru které můžete vynunit v celém prostředí privátního cloudu pomocí flexibilní a intuitivní automatizace konfigurace. Okamžitě provádějte změny v celém prostředí pomocí škálovatelného vzdáleného spouštění. 

Automatizujte správu IT služeb

Automatizujte správu IT služeb v celém jejich životním cyklu pomocí zásad schvalování, poskytování prostřednictvím rozhraní API, deklarativního vynucování stavu, orchestrace pracovních postupů, automatizace druhého dne a automatizované nápravy konfigurace.

Máte otázky nebo chcete poradit? Napište nám.

Souhlas