Hybrid Cloud

Hybrid Cloud s VMware Cloud Foundation

Mnoho organizací dává přednost strategii nasazení hybridního cloudu. Průzkum však ukazuje, že 83 % zákazníků, kteří nakupují cloud, hledá hybridní cloudové řešení poskytující konzistentní infrastrukturu a provoz. Použitím stejné infrastruktury balíčku VMware v privátním cloudu, veřejném cloudu a prostředích edge computingu získáte konzistentní prostředí, který zvyšuje agilitu podniku, snižuje náklady a vytváří nativní vývojářské prostředí pro všechny typy aplikací. 

VMware Cloud Foundation zajišťuje tuto konzistentnost spolu s kompletní sadou softwarově definovaného prostředí a nástorjů pro správu cloudu pro provozování podnikových aplikací tradičních nebo kontejnerových a to v privátním nebo veřejném prostředí. 

Případy použití hybridního cloudu VMware vytváří pro firmy nové možnosti a otevírá dveře k nákladově efektivní škálovatelnosti, flexibilitě a modernizaci. Díky VMware můžete využít své stávající dovednosti, nástroje a zásady pro správu aplikací a infrastruktury v hybridním prostředí.

Zjednodušte provoz s osvědčenými nástroji a poskytovateli VMware. VMware nabízí rychle se rozvíjející kombinaci možností nasazení VMware Cloud Foundation; lze jej nainstalovat, je k dispozici jako hyperkonvergovaná infrastruktura nebo jej lze předinstalovat na hardware. A je k dispozici jako služba u všech šesti poskytovatelů hyperškálovatelného cloudu a 4 300 partnerů VMware Cloud Provider™. 

Řešení pro datacentra a edge computing Trend k jednoduchosti a automatizaci nevede jen ke spotřebě veřejného cloudu, ale přináší také výkonné postupy cloud providerů zpět do lokálního prostředí: 

VMware Cloud Foundation: Poskytuje softwarově definované výpočetní služby, služby úložiště, sítě a zabezpečení s provozem a správou životního cyklu a jednotnou podporou pro tradiční nebo kontejnerové aplikace. 

Hyperkonvergovaná infrastruktura založená na VMware vSAN™: Špičkové řešení HCI společnosti VMware umožňuje snadno rozšířit investice do virtualizace a přejít k plnohodnotnému řešení VMware Cloud Foundation. 

Řešení pro veřejný cloud Společnost VMware spolupracuje s předními poskytovateli cloudových služeb, kteří nabízejí služby založené na VMware Cloud Foundation, takže můžete spravovat celé portfolio aplikací v hybridních a nativních veřejných cloudech s konzistentní infrastrukturou a provozem. 

Benefity

  • Snížení zátěže provozu IT
  • Zjednodušení přístupu k prostředkům pro týmy DevOps
  • Aplikační podpora
  • Obecněji lepší řízení prostředků a rizik v rychle se měnících prostředích

Nejste si jisti, zda je pro vás public cloud využitelný. Podívejte se například na efektivní řešení v podobě Cloud DR našeho strategického partnera Amazon Web Services, se kterým nabízíme velice efektivní ochranu vašeho on-premise prostředí.

Mezi tyto výzvy patří:

  • Vytvoření a údržba privátního cloudu od nuly pomocí tradiční technologie může znamenat vysoké investiční náklady v kombinaci s nasazením, které může trvat několik měsíců. To může vyžadovat průběžné investice do údržby a aktualizace různorodých systémů a vést ke zvýšení provozních nákladů.
  • Snadná a bezproblémová integrace automatizačních platforem s existujícími prostředími infrastruktury musí probíhat bez narušení stávajících podnikových procesů a operací.
  • Ke správě úloh založených na virtuálních počítačích (VM) i kontejnerech je třeba zlepšit automatizaci IT infrastruktury a začlenit stávající zavedené zásady správy a nástroje pro správu.
  • Je třeba mít konzistentní cloudovou infrastrukturu, která se snadno učí a využívá stávající dovednosti, aby se předešlo nedostatku dovedností v týmech, jež mají za úkol automatizovat IT zdroje ve stávajícím lokálním datacentru.

VMware Cloud na AWS

Společně navržené řešení integruje veřejný cloud a lokální computing, takže nové moderní aplikace běží vedle stávajících aplikací a zároveň využívají širokou škálu služeb AWS. 

Azure VMware

Plně nativní řešení cloudové infrastruktury založené na VMware v prostředí Microsoft Azure, které společnost Microsoft poskytuje prostřednictvím vybraných ověřených partnerů VMware Cloud Verified, včetně společností Virtustream (člen skupiny Dell Technologies) a CloudSimple. 

IBM VMware

Kombinuje rozsáhlé prostředky společnosti IBM (včetně zabezpečení, sítě a služeb Watson) s flexibilní technologií společnosti VMware pro bezproblémovou optimalizaci, ochranu a mobilizaci vaší IT infrastruktury. Partneři VMware Cloud Provider: Vyberte si poskytovatele cloudových služeb VMware, který nabízí ověřené služby VMware Validated Services kompatibilní s jakoukoli platformou VMware Cloud Foundation.

Google Cloud VMware

Umožňuje podnikům spouštět úlohy VMware na platformě Google Cloud Platform (GCP) spravované společností CloudSimple. Výsledkem je flexibilní volba mezi lokálním provozem, provozem v hybridní architektuře nebo v cloudu.

Máte otázky nebo chcete poradit? Napište nám.

Souhlas