HCI

HCI je softwarově definovaná infrastruktura, která virtualizuje všechny prvky konvenčních „hardwarově definovaných“ systémů. HCI zahrnuje minimálně virtualizované výpočty, softwarově definovaná úložiště a virtualizované sítě. HCI běží na běžně dostupných serverech architektury x86. Pomůže vám s transformací datového centra tím, že zvýší agilitu, připraví infrastrukturu na budoucí požadavky a snižuje náklady. 

Navíc díky VMware HCI můžete zvyšovat agilitu podniku prostřednictvím automatizace, což výrazně snižuje potřebu ručních zásahů do běžných úloh, monitorování, odstraňování problémů a mnoha dalších úkonů. Rovněž můžete zvýšit výkon aplikací klíčových pro podnikání, protože HCI podporuje nejmodernější technologie a nástroje pro práci s daty. 

HCI zajistí, že se vaše investice do infrastruktury v budoucnu vyplatí. HCI poskytuje společný provozní model pro správu výpočetních a úložných prostředků základní infrastruktury, takže dokáže infrastrukturu rozšířit za hranice základního datového centra, edge computingu a veřejného cloudu.

Zásluhou svých možností se HCI stává ideální platformou pro správu tradičních virtuálních strojů (VM) i nasazení cloud-native aplikací. Vzhledem k tomu, že HCI využívá pro výpočetní i úložné operace standardní x86 architekturu, snižuje náklady, protože nevyžaduje značné investice do speciálních úložných a síťových úložných řešení. HCI umožňuje lineární škálování, takže se vaše organizace může vyhnout nákladným počátečním nákupům a může rozšiřovat infrastrukturu přírůstkově podle toho, jak budou potřeba další prostředky.

Máte otázky nebo chcete poradit? Napište nám.

Souhlas